07-11-2012

Anmeldelse af sygefravær

Information vedr. anmeldelse af sygefravær og ansøgning om refusion på Nemrefusion.dk
 
Det er afgørende for retten til dagpengerefusion fra det offentlige, at man overholder de gældende anmeldelsesfrister.
 
I forbindelse med et sygeforløb, er det første skridt, at man skal sørge for at anmelde fraværet inden for følgende frister:
 
  • Anmeldelsesfristen for arbejdsgivere, som udbetaler løn under sygefravær, er senest 5 uger efter 1. fraværsdag.
  • Anmeldelsesfristen for selvstændige, der ikke har tegnet dagpengeforsikring er senest 3 uger efter 1. sygefraværsdag.
  • Anmeldelsesfristen for selvstændige, der har tegnet dagpengeforsikring er senest 1 uge efter 1. eller 3. sygedag, alt afhængig af den tilmeldte ordning.
For at kunne anmelde sygefravær på www.nemrefusion.dk skal virksomheden have en NemID – man kan ikke benytte sin egen personlige NemID.
NemID får man via hjemmesiden www.danid.dk, vælg punktet ”bestil NemID medarbejdersignatur”.
 
Når man har anmeldt sygefraværet, kan man på et senere tidspunkt logge på www.nemrefusion.dk igen, for at søge om refusion. Som arbejdsgiver, skal man betale løn til den syge medarbejder i arbejdsgiverperioden, som er på 30 dage. Herefter kan arbejdsgiver få refusion for udbetalt løn under sygdom.
 
Man kan læse mere om anmeldelse og refusion på nemrefusions hjemmeside.
 
Vi står også gerne til rådighed med hjælp, råd og vejledning.

 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30