Skat


Satser og beløbsgrænser

 Skat År 2017
År 2018
 Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct.
8 pct.
 Sundhedsbidrag 2 pct.
1 pct.
 Personfradrag (fyldt 18 år) 45.000 kr.
46.000 kr.
 Personfradrag (under 18 år) 33.800 kr.
34.500 kr.
 Bundskat 10,08 pct.
11,15 pct.
 Topskat 15 pct.
15 pct.
 Bundgrænse for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket) 479.600 kr.
498.900 kr.
 Skatteloft, personlig indkomst 51,95 pct.
52,02 pct.
 Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst 42 pct.
42 pct.
 Grænse for indregning af restskat 19.600 kr.
20.100 kr.
 Aktieindkomst (progressionsgrænse) 51.700 kr.
52.900 kr.
 Aktieindkomst (skattesatser):

 - under progressionsgrænse 27 pct.
27 pct.
 - over progressionsgrænse 42 pct.
42 pct.
 Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 kr.
8.000 kr.
 Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag) Afskaffet
Afskaffet
 Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse for fradrag) 53.500 kr.
54.700 kr.
 Udligningsskat af store pensionsudbetalinger 3 pct.
2 pct.
 Aldersopsparing/aldersforsikring/supplerende engangssum 29.600 kr.
30.200 kr.
 Udligningsskattegrænse 388.200 kr.
397.000 kr.
 Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger 49.300 kr.
50.400 kr.
 Maks. for overførsel af bundfradrag for udligningsskat fra ægtefælle 129.500 kr.
132.400 kr.
 Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 5.900 kr.
6.100 kr.
 Grøn check 940 kr.
930 kr.
 Grøn check (andre over 18 år) 940 kr.
765 kr.
 Maks. fradrag for fagligt kontingent 6.000 kr.
6.000 kr.
 Maks. beskæftigelsesfradrag 30.000 kr.
33.300 kr.
 Beskæftigelsesfradrag 8,75 pct.
9,50 pct.
 Maks. fradrag for gaver til velgørende foreninger (§ 8A) 15.600 kr.
15.900 kr.
 Restskat: Dag-til-dag-rente fra 1. januar til 1. juli 2,0 pct.
1,7 pct.
 Restskat: Procenttillæg 4,0 pct.
3,7 pct.

Kilde: skat.dk
 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Alm. mail: post@ronnerevision.dk • Sikker mail:

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30