Skat


Satser og beløbsgrænser

 Skat År 2018 År 2019
 Arbejdsmarkedsbidrag
8 pct.
8 pct.
 Sundhedsbidrag
1 pct.
Afskaffet
 Personfradrag (fyldt 18 år)
46.000 kr.
47.000 kr.
 Personfradrag (under 18 år)
34.500 kr.
35.300 kr.
 Bundskat
11,15 pct.
12,16 pct.
 Topskat
15 pct.
15 pct.
 Bundgrænse for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket)
498.900 kr.
513.400 kr.
 Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag  43.800 kr.  44.800 kr.
 Skatteloft, personlig indkomst
52,02 pct.
52,05 pct.
 Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst
42 pct.
42 pct.
 Grænse for indregning af restskat
20.100 kr.
20.500 kr.
 Aktieindkomst (progressionsgrænse)
52.900 kr.
54.000 kr.
 Aktieindkomst (skattesatser):

 - under progressionsgrænse
27 pct.
27 pct.
 - over progressionsgrænse
42 pct.
42 pct.
 Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse
8.000 kr.
8.000 kr.
 Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag)
Afskaffet
Afskaffet
 Udligningsskat af store pensionsudbetalinger
Afskaffet
Afskaffet
 Udligningsskattegrænse
Afskaffet
Afskaffet
 Maks. for overførsel af bundfradrag for udligningsskat fra ægtefælle
Afskaffet
Afskaffet
 Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag
6.100 kr.
6.200 kr.
 Grøn check (pensionister)
930 kr.
900 kr.
 Grøn check (andre over 18 år)
765 kr.
630 kr.
 Maks. jobfradrag  1.400 kr.  2.100 kr.
 Jobfradrag  2,50 pct.  3,75 pct.
 Maks. fradrag for fagligt kontingent
6.000 kr.
6.000 kr.
 Maks. beskæftigelsesfradrag
34.300 kr.
37.200 kr.
 Beskæftigelsesfradrag
9,50 pct.
9,50 pct.
 Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere  21.200 kr.  22.400 kr.
 Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere  6 pct.  6,25 pct.
 Maks. fradrag for gaver til velgørende foreninger (§ 8A)
15.900 kr.
16.300 kr.
 Restskat: Dag-til-dag-rente fra 1. januar til 1. juli
1,7 pct.
-
 Restskat: Procenttillæg
3,7 pct.
-

Kilde: skat.dk
 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30