Skat


Satser og beløbsgrænser

 Skat År 2023
År 2024
 Arbejdsmarkedsbidrag
8 pct.
8 pct.
 Personfradrag (fyldt 18 år)
48.000 kr.
49.700 kr.
 Personfradrag (under 18 år)
48.000 kr.
49.700 kr.
 Bundskat
12,06 pct.
12,01 pct.
 Topskat
15 pct.
15 pct.
 Bundgrænse for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket)
568.900 kr.
588.900 kr.
 Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag
48.800 kr.
50.500 kr.
 Skatteloft, personlig indkomst
52,07 pct.
52,07 pct.
 Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst
42 pct.
42 pct.
 Grænse for indregning af restskat
22.300 kr.
23.100 kr.
 Aktieindkomst (progressionsgrænse)
58.900 kr.
61.000 kr.
 Aktieindkomst (skattesatser):

 - under progressionsgrænse
27 pct.
27 pct.
 - over progressionsgrænse
42 pct.
42 pct.
 Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse
8.000 kr.
8.000 kr.
 Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag
6.700 kr.
7.000 kr.
 Grøn check (pensionister)
875 kr.
875 kr.
 Grøn check (andre over 18 år)
Afskaffet
Afskaffet
 Maks. jobfradrag
2.700 kr.
2.800 kr.
 Jobfradrag
4,50 pct.
4,50 pct.
 Maks. fradrag for fagligt kontingent
6.000 kr.
7.000 kr.
 Maks. beskæftigelsesfradrag
45.600 kr.
45.100 kr.
 Beskæftigelsesfradrag
10,65 pct.
10,65 pct.
 Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
24.400 kr.
25.300 kr.
 Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
6,25 pct.
6,25 pct.
 Maks. fradrag for gaver til velgørende foreninger (§ 8A)
17.700 kr.
18.300 kr.
 Håndværkerfradrag, håndværksydelser
Afskaffet
Afskaffet
 Håndværkerfradrag, serviceydelser
6.600 kr.
11.900 kr.

Kilde: skat.dk
 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30