Skat


Satser og beløbsgrænser

 Skat År 2019 År 2020
 Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct.
8 pct.
 Personfradrag (fyldt 18 år) 46.200 kr.
46.500 kr.
 Personfradrag (under 18 år) 35.300 kr.
36.100 kr.
 Bundskat 12,16 pct.
12,14 pct.
 Topskat 15 pct.
15 pct.
 Bundgrænse for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket) 513.400 kr.
531.000 kr.
 Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag  44.800 kr.
45.800 kr.
 Skatteloft, personlig indkomst 52,05 pct.
52,06 pct.
 Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst 42 pct.
42 pct.
 Grænse for indregning af restskat 20.500 kr.
21.000 kr.
 Aktieindkomst (progressionsgrænse) 54.000 kr.
55.300 kr.
 Aktieindkomst (skattesatser):

 - under progressionsgrænse 27 pct.
27 pct.
 - over progressionsgrænse 42 pct.
42 pct.
 Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 kr.
8.000 kr.
 Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.200 kr.
6.300 kr.
 Grøn check (pensionister) 900 kr.
875 kr.
 Grøn check (andre over 18 år) 525 kr.
525 kr.
 Maks. jobfradrag  2.100 kr.
2.600 kr.
 Jobfradrag  3,75 pct.
4,50 pct.
 Maks. fradrag for fagligt kontingent 6.000 kr.
6.000 kr.
 Maks. beskæftigelsesfradrag 37.200 kr.
39.400 kr.
 Beskæftigelsesfradrag
10,10 pct.
10,50 pct.
 Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere  22.400 kr.
22.900 kr.
 Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere  6,25 pct.
6,25 pct.
 Maks. fradrag for gaver til velgørende foreninger (§ 8A) 16.300 kr.
16.600 kr.
 Håndværkerfradrag, håndværksydelser
12.200 kr.
12.500 kr.
 Håndværkerfradrag, serviceydelser
6.100 kr.
6.200 kr.

Kilde: skat.dk
 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30